Speaking Archives - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

PART 2 Describe an important technological product you bought: You should say: • What it is • How you use it • Why you bought it And why you think…

PART 2 Describe an important technological product you bought: You should say: • What it is • How you use…

Sau khi ra mắt công chúng trong một thời gian ngắn, album ‘Hoàng’ của Hoàng Thuỳ Linh đã đứng top ở các ứng dụng nghe nhạc Spotify và iTunes. Hôm…

Sau khi ra mắt công chúng trong một thời gian ngắn, album ‘Hoàng’ của Hoàng Thuỳ Linh đã đứng top…

Một trong những khó khăn thường thấy khi luyện IELTS Speaking là thiếu một người mentor có thể giúp mình cải thiện phát âm, ngữ điệu câu và luyện tập…

Một trong những khó khăn thường thấy khi luyện IELTS Speaking là thiếu một người mentor có thể giúp mình…

CHỦ ĐỀ CONCENTRATION  SPEAKING PART 1 When do you need to focus? → At all times, I guess. I find it necessary to stay focused while driving, doing assignments and…

CHỦ ĐỀ CONCENTRATION  SPEAKING PART 1 When do you need to focus? → At all times, I guess. I find…

Bản Forecast đầy đủ cho Part 2 & 3 của kĩ năng Speaking. Download bản forecast này, các bạn sẽ nhận được: Toàn bộ 51 đề Forecast Speaking Part 2…

Bản Forecast đầy đủ cho Part 2 & 3 của kĩ năng Speaking. Download bản forecast này, các bạn sẽ…

mySQL dummy tracking - This is a Whitelist Signature for verification to Mona Media domain